متن کامل خبر


 
آگهی فراخوان عمومی (نوبت دوم) براي واگذاري خدمات فضای سبز و باغبانی دانشگاه

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد خدمات مربوط به فضای سبز و باغبانی خود را از طریق فراخوان ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط حقوقی واگذار نماید.

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد امور مربوط به خدمات فضای سبز و باغبانی سایت مرکزی، دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها و مراکز را به مدت یک سال از تاریخ ١٤٠٠/٣/١ لغایت ١٤٠١/٢/٣١ به اشخاص حقوقی واجد شرایط (دارای گواهینامه تعیین صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) واگذار نماید.
داوطلبان شرکت در مناقصه می‏توانند پس از درج آگهی در روزنامه از طریق مراجعه به سایت دانشگاه تربیت مدرس به آدرس www.modares.ac.ir نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام و حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/١/١٨، اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده به همراه مدارک درخواستی را تنظیم و به نشانی تهران، جلال‌‏آل‌‏احمد،‏ پل ‏نصر، دانشگاه ‏تربیت‏ مدرس، ساختمان‌‌‏ مرکزی، مدیریت ‏امور‌‏مالی، اتاق ۲۳۹ (دبیرخانه کمیسیون معاملات)، تلفن: ۸۲۸۸۳۲۶۵، ارائه نمایند.
شايان ذكر است دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی از متقاضیان اقدام و از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه و ارائه قیمت متعاقباً دعوت به عمل خواهد آورد. همچنين دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است و هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود .
متقاضيان مي توانند فرم ارزيابي كيفي پيمانكاري را از اينجا دريافت نمايند.


26 اسفند 1399 / تعداد نمایش : 600