متن کامل خبر


 
آغاز برنامه "ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور "

خلاصه خبر: دانشگاه تربيت مدرس به عنوان يكي از دانشگاه های اجرا کننده برنامه " ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور" انتخاب شده است.

با توجه به اهمیت تقویت اثربخشی طرح های پژوهشی مصوب دانشگاه" برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور" از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در چند دانشگاه کشور به مرحله اجرا درآمده است که دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از دانشگاه های اجرا کننده این برنامه انتخاب شده است.
اولین قدم در جهت ترویج استفاده از نتایج پژوهش های سلامتی در تصمیم گیری های مرتبط با سلامت، اندازه گیری آن می باشد. به همین دلیل ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص اثرات پژوهش ها در اولویت برنامه های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت قرار گرفته است تا بدین وسیله علاوه بر ترسیم وضعیت موجود، نقاط نیازمند مداخله شناسایی و مداخلات اثربخش اجرا گردند.
به منظور ارزشیابی اثر پژوهش های سلامت چارچوب ها و شاخص هایی در سطح بین المللی پیشنهاد شده است که در این ارزشیابی حیطه های اثر بر تصمیم گیری، اثرات سلامتی و اثرات اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند.
در اين راستا از پژوهشگران برای معرفی طرح های اثرگذار دعوت به عمل مي آيد.
با توجه به فراخوان ارزشیابی دانشگاه‌ها براساس شاخص اثرات پژوهش‌ها با مطالعه راهنمای پیوست درصورت دارا بودن پژوهشی که در حیطه تصمیم‌گیری واجرایی شدن نتایج، سلامت یا اقتصاد تاثیرگذار باشد( مانند طراحی و تهیه یک محتوای آموزشی، ارائه راهکار برای رفع مشکل و یا کوتاه کردن فرایند که در سازمان، موسسه، انجمن علمی،... مورد استفاده قرار گرفته باشد، یا منجر به تهیه کیت آزمایشگاهی شده و از این قبیل تاثیرات....) فرم شماره ١ را تکمیل و به همراه مستندات حداکثر تا اول اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ به ایمیل medsci@modares.ac.ir ارسال کنید.
درنظر داشته باشید سال تصویب پژوهشی و سال خاتمه طرح اهمیت ندارد، مهم این است که در سالهای ۹۷ ،۹۸ ،۹۹ تاثیرگذاری پژوهش به وقوع پیوسته باشد.
- مستندات مورد نیاز برای هریک از اثرات، در جدول شماره ٤ پروتکل بیان شده است.
- برای هر پژوهش تاثیرگذار ، فرم جداگانه‌ای تکمیل شود.
- درصورتی‌که پژوهش شما اثراتی را ایجاد نموده است که در این پروتکل درنظر گرفته نشده است، با خانم شاه‌محمدی نماینده ارزشیابی دانشگاه تماس بگیرید.
شماره تماس: ۸۲۸۸۳۵۸۲ - 09191353848
لینک دسترسی به راهنما و فرم های مربوط در فايل پیوست ، قابل مشاهده است.


24 اسفند 1399 / تعداد نمایش : 816