متن کامل خبر


 
مدیر توسعه سرمایه گذاری دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه و بر اساس «طرح سازمـاندهی و طراحی ساختار کلان دانشگاه تربیت مدرس»، دکتر بهروز خدارحمی به سمت مدیر توسعه سرمایه گذاری دانشگاه منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمدتقی احمدی رسیده، آمده است: "به استناد مصوبه ردیف ۱ پنجاه و پنجمین نشست هیأت امنای دانشگاه در خصوص طرح سازماندهی و طراحی ساختار کلان دانشگاه تربیت مدرس» و نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی، به سمت مدیر توسعه سرمایه گذاری دانشگاه منصوب مي‌شويد.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی در جهت برقراری هر گونه مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی و دولتی در راستای حمایت از اهداف علمی اعم از آموزشی، پژوهشی و نوآوری با استفاده از تمام توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر در فضای صمیمی و پر از نشاط و امید در ارتقای علمی و تحقق اهداف دانشگاه، موفق و مؤید باشید."


24 اسفند 1399 / تعداد نمایش : 598