متن کامل خبر


 
انتصاب معاون و مدیران معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه و بر اساس «طرح سازمـاندهی و طراحی ساختار کلان دانشگاه تربیت مدرس»، معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی دانشگاه، مدیر مالی و حسابداری، مدیر آموزش و تشکیلات و مدیر اداری و پشتیبانی معاونت مذکور منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر سید مهدی موسوی کوهپر به سمت معـاون توسعـه منـابع و سرمـایه انسـانی دانشگـاه، غلامرضا خاکسار به پست سازمانی مدیر مالی و حسابداری، رسول اندایش به پست سازمانی مدیر آموزش و تشکیلات و ایرج خاکپور به پست سازمانی مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه منصوب شدند.


17 اسفند 1399 / تعداد نمایش : 594