متن کامل خبر


 
برنامه های معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات تشریح شد

خلاصه خبر: در نشست اخیر شورای دانشگاه، دکتر سید حسام الدین ذگردی به معرفی معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات پرداخت.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات اظهار داشت: اکثر قریب به اتفاق دانشگاه های جهان واحد های سازمانی برای امر برنامه ریزی دانشگاه ایجاد کرده اند. اگرچه اسامی آن ممکن است متفاوت باشد، اما کارکردها بسیار نزدیک است. دانشگاه تربیت مدرس نیز بسیار هوشمندانه بحث برنامه ریزی را در طرح تحول راهبردی آغاز کرد و یک ساختار پروژه ای برای برنامه راهبردی ایجاد کرد. با بلوغ ۴ ساله دانشگاه در مقوله برنامه ریزی راهبردی در قالب شبه ساختار پروژه ای و اقدام برای برنامه 5 ساله دوم طرح تحول راهبردی، شکل گیری رسمی ساختار سازمانی در چارت تشکیلاتی دانشگاه و ایجاد معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات امکان پذیر و قابل اجرا شده است.
وی افزود: این معاونت شامل سه مدیریت برنامه ریزی و تحول سازمانی، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت آمار و اطلاعات و تدوین و تفریغ بودجه می باشد.
دکتر ذگردی با اشاره به وظایف مدیریت برنامه ریزی و تحول سازمانی اظهار داشت: صیانت از چشم انداز و مسئولیت اجتماعی در برنامه های دانشگاه، برنامه ریزی طرح تحول راهبردی و تبیین و پیشنهاد سیاست گذاری های مناسب به منظور تحقق اهداف و اولویت های پیش بینی شده، ارائه گزارش عملکرد دوره ای طرح تحول راهبردی و برنامه ریزی به روزرسانی برنامه ها و روال ها و تمرکز ویژه بر جایگاه دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشگاه پیشرو در نظام آموزش عالی کشور از وظایف این مدیریت می باشد.
وی در ادامه تدوین بودجه بلندمدت ۵ ساله در راستای افق برنامه های طرح تحول راهبردی دانشگاه، تدوین بودجه سالیانه با همکاری معاونت توسعه منابع و سرمایه های انسانی، مدیریت آمار و اطلاعات به منظور تفریغ بودجه و حرکت دانشگاه به طرف بودجه ریزی عملیاتی طی سال ۱۴۰۰، همپایی برنامه های سالانه و بودجه سالیانه و شفاف سازی رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته و نتایج بدست آمده از برنامه ها طی بودجه ریزی عملیاتی و تکامل بودجه ریزی عملیاتی به گونه ای نظام مند با اثربخش کردن شاخص های عملکرد در تخصیص منابع کمیاب را از وظایف مدیریت آمار و اطلاعات و تدوین و تفریغ بودجه عنوان کرد.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دو بخش "برنامه" و "بودجه" را دو رکن مهم معاونت جدید دانست و گفت: تلفیق عملکرد و بودجه از ارکان مهم راهبردی هوشمندانه دانشگاه است. ساختار رسمی جدید از تمامی تجارب، اطلاعات و درس آموخته های شبه ساختار پروژه ای موجود بهره برده و تاکید دارد که مجموعه اهداف دانشگاه با مقدار معینی از اعتبارات بدست آید. در ارزیابی های عملکرد طرح تحول راهبردی، بودجه عامل مهمی در خروجی برنامه ها، تحقق روال ها و موفقیت بسته های پیشبرد طرح تحول راهبردی بوده است.
وی افزود: لزوم افزایش نقش بودجه در تحقق اهداف دانشگاه در ادامه مسیر بلوغ ساختاری دانشگاه در برنامه ریزی راهبردی در سازماندهی جدید پی گرفته می شود و نظام بودجه ریزی دانشگاه مبتنی بر بهبود مستمر عملکرد، تحقق می یابد.
وی با اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات در دانشگاه خاطر نشان ساخت: طی 5 سال اخیر نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در دانشگاههای نسل آینده بسیار پررنگ تر شده است و بهره گیری از فناوری اطلاعات در آموزش ها و کلاسهای درس، هدایت موثر فناوری اطلاعات در ارتقای بهره وری تحقیقات دانشگاهی، یکپارچه سازی فناوری اطلاعات در فعالیت روزمره آموزشی و پژوهشی اساتید و تبدیل دانشگاهها به سازمان های یادگیرنده با بهره گیری از قابلیت های فناوری اطلاعات از مواردی است که در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر ذگردی تصریح کرد: مطالعات اولیه در بازنگری طرح تحول راهبردی در ۵ ساله دوم این طرح ۱۴۰۴- ۱۴۰۰ نشان می دهد "تحول دیجیتال" از اولویت های جدید برنامه های دانشگاه در ۵ سال آینده خواهد بود و تحول دیجیتال دانشگاه تربیت مدرس نیازمند رویکرد تحولی در نقش و کارکرد فناوری اطلاعات در دانشگاه است. تغییر نگرش و عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات از رویکرد ارائه خدمات "عرضه محور" به رویکرد و بینش "تقاضا محور" از موارد مورد توجه معاونت در ساختار جدید می باشد. همچنین مدیریت فناوری اطلاعات در تامین تقاضا به هر طریق ممکن به ویژه خدمات برون سپاری فناوری اطلاعات را به تدریج در برنامه های خود شکل می دهد.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات با اشاره به جهت گیری ساختار جدید دانشگاه اظهار داشت: در ساختار جدید تاکید بر اهمیت موضوع در تحرک و تحول طی 5 سال آینده دانشگاه است و اقدام برای برنامه ریزی بودجه ریزی عملیاتی، توجه محوری به تحول دیجیتال، رویکرد تمرکز زدایی و کمک به دانشکده ها برای تبدیل شدن به پردیس و تمرکز بر سیاست گذاری و برنامه ریزی در لایه مرکزی دانشگاه از مواردی است که در این راستا مورد توجه قرار می گیرد.
وی در پایان برنامه ۵۰ روز آینده معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات را استقرار کامل ساختار جدید با جهت گیری و دستور کار شفاف و تعریف شده برای سال۱۴۰۰ عنوان کرد.
در ادامه رییس دانشگاه تصریح کرد: در مورد فناوری اطلاعات دانشگاه، یک طرح توسعه و راهبردی پیش بینی شده که زیر نظر معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات اجرایی خواهد شد تا دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یک دانشگاه دیجیتال در آینده، از تحول و یکپارچگی سیستم اطلاعات و استفاده از تکنولوژی در فرآیندهای اداری و اجرایی بهره مند گردد.
دکتر احمدی افزود: روند استقرار تشکیلات جدید در دانشگاه به سرعت در حال طی شدن است و برخی مدیریت های جدید نیز در دست استقرار داریم که تا بهار سال آینده مستقر و تثبیت می شوند. در این زمینه برنامه ریزی های خاصی انجام گرفته و شورایی در زمینه برنامه ریزی چارت و تشکیلات جدید دانشگاه در شرف تاسیس است.
وی گفت: ادغام معاونت دانشجویی با معاونت فرهنگی و اجتماعی به منزله کاهش وزن امور فرهنگی دانشگاه نیست و دو مدیریت استراتژیک در معاونت فرهنگی حفظ شده است.
در ادامه رییس دانشگاه ضمن تشکر از خدمات ارزنده دکتر ناطق در زمان تصدی معاونت فرهنگی و اجتماعی برای دکتر رضایی معاونت جدید دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی آرزوی توفیق روزافزون نمود.
در پایان جلسه حکم دکتر ذگردی از سوی رییس دانشگاه به وی اهدا شد.


15 بهمن 1399 / تعداد نمایش : 1136