متن کامل خبر


 
تصویب راه اندازی رشته «حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی» در مقطع دکتری

خلاصه خبر: در نشست ۲۹ دی ماه شورای دانشگاه، راه اندازی دوره (میان رشته ای) رشته «حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی» در مقطع دکتری به تصویب رسید.

دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری به اهمیت راه اندازی دوره (میان رشته ای) رشته «حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی» در مقطع دکتری اشاره کرد و گفت: این رشته در مقطع دکتری تنها در دانشگاه تهران و شهید بهشتی دایر می باشد و با توجه به اهمیت حقوق تجارت و نیاز کشور به سرمایه گذاری بین المللی و همکاری چند گروه در این میان رشته ای، راه اندازی آن در دانشگاه حائز اهمیت می باشد.
در ادامه دکتر طباطبایی مسئول راه اندازی رشته «حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی» دلایل توجیهی این رشته را برشمرد.
وی مهمترین هدف از ایجاد این رشته را تربیت حقوقدانان غیر جزیره ای برای کارگشایی در سطوح مختلف از نیازهای کشور از جمله کمیسیون های مجلس، وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و کمک در پروژه های سرمایه گذاری در بخش های دولتی و غیردولتی عنوان کرد.
وی در خصوص برنامه درسی مصوب رشته، سابقه ارائه رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه ها، دروس اصلی و تخصصی رشته، جدول ترم بندی دروس، معرفی کمیته راهبری رشته و طرح موضوع و تصویب آن پس از اعمال اصلاحات در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه مطالبی را عنوان کرد.
پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا، راه اندازی دوره (میان رشته ای) رشته «حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی» در مقطع دکتری با اکثریت آرا به تصویب رسید.


1 بهمن 1399 / تعداد نمایش : 851