متن کامل خبر


 
کشف و ثبت جهانی گونه جدیدی از ماهیان توسط تیم تحقیقاتی گروه زیست شناسی دریا دانشگاه

خلاصه خبر: تیم تحقیقاتی گروه زیست شناسی دریا دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه با همکاری دانشگاه Mie کشور ژاپن، گونه جدیدی از ماهیان را در آب های دریای عمان کشف، توصیف، نامگذاری و ثبت جهانی نمود.

دکتر محمد صادق علوی یگانه عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دریا دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن ماهی شناسی ایران، مینا خواجوی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی دریا و پروفسور Seishi Kimura در قالب یک پروژه تحقیقاتی مشترک این گونه جدید از خانواده اسبچه ماهیان با نام اسبچه ماهی مکران Deveximentum mekranensis را از آب های دریای عمان کشف، توصیف، نامگذاری و ثبت جهانی نمودند.
بنا به گفته محققان این پروژه، توصیف و ثبت آرایه جدید از مهره داران و بویژه ماهیان دریازی با توجه به پراکنش وسیع و دسترسی دشوار به آرایه های متناظر که عموما در منطقه یافت نمی شود، امری دشوار و نیازمند تحقیق و تلاش همه جانبه و همکاری های بین المللی است.
گفتنی است این اکتشاف با مستندات ژنتیکی و ریخت شناسی در قالب مقاله ای در مجله تخصصی و معتبر تحقیقات ماهی شناسی؛ Ichthyological Research منتشر شده و گونه به نام باستانی دریای عمان؛ "مکران" نامگذاری شده است. نمونه های هلوتایپ گونه فوق در کلکسیون جانوران آبزی دانشگاه در محل دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور با کد TAC1223F ثبت جهانی گردیده و نگهداری می شود.


27 دی 1399 / تعداد نمایش : 1751