متن کامل خبر


 
تصویب طرح جامع پارک علم و فناوری مدرس در نشست هیأت امنای دانشگاه

خلاصه خبر: در جلسه هیأت امنای دانشگاه که ۲۲ دی ماه ۹۹ به صورت مجازی برگزار شد، طرح جامع پارک علم و فناوری مدرس؛ پردیس پژوهش به تصویب رسید.

طراحان این طرح به منظور دستیابی به چشم انداز مناسب، اقداماتی نظیر نظرسنجی در خصوص چشم انداز طرح از دیدگاه مسئولان پارک، دانشگاه و خبرگان را انجام داده و چشم انداز طرح در اسناد فرادست و موازی و برخی از تجربیات جهانی و داخلی را مورد بررسی قرار دادند.
در این راستا سند چشم انداز تهران ۱۴۰۴، سند طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران به عنوان قطب علمی تحقیقاتی، قطب تفریحی-گردشگری و قطب توسعه اقتصادی، سند طرح تحول راهبردی دانشگاه و برنامه راهبرد پارک علم و فناوری دانشگاه بررسی شده است.
همچنین به منظور استفاده از تجربیات جهانی و داخلی برخی از پارک های علم؛ همانند پارک علم آکسفورد، کمبریج، زوریخ، بارسلونا... و پارک علم و فناوری پردیس تهران مورد بررسی قرار گرفته اند. خروجی این طرح در قالب طرح جامع پارک علم و فناوری مدرس (پردیس پژوهش واقع در دانشکده کشاورزی) در اختیار هیات امنای دانشگاه قرار گرفت.
گفتنی است مساحت کل پارک علم و فناوری مدرس ۴۶۱۵۱,۰۵ مترمربع است و قابلیت پذیرش جمعیتی حدود ۴ هزار نفر را دارد.


24 دی 1399 / تعداد نمایش : 969