متن کامل خبر


 
بررسی مزایای مدیریت پسماند با اتکای بر اقتصاد چرخشی در نشست شورای مدیریت سبز دانشگاه

خلاصه خبر: در نشست شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه، گزارشی در خصوص مدیریت پسماند با اتکا بر اقتصاد چرخشی ارائه شد.

دکتر نادر مختارانی عضو شورای راهبری مدیریت سبز در این باره اظهار داشت: اقتصاد چرخشی یکی از جدیدترین شاخه های علم اقتصاد است که منشأ آن اقتصاد محیط زیست می باشد و هدف آن کمینه کردن ضایعات و بیشترین استفاده از منابع است.
وی تصریح کرد: اقتصاد چرخشی به عنوان شیوه ای نوین در سراسر جهان، افزایش بهره وری، صرفه جویی در مصرف منابع و حفظ محیط زیست را به صورت همزمان مورد توجه قرار می دهد. در اقتصاد چرخشی ضایعات به عنوان یک نهاده مجددا" مورد استفاده قرار گرفته و حجم بسیار کمی از آن به پسماند تبدیل می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه به مزایای محیط زیستی و مزایای اقتصادی پیاده سازی اقتصاد چرخشی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه پیاده سازی اقتصاد چرخشی مسیری برای رسیدن به تولید صفر زباله می باشد، خاطر نشان کرد: تولید زباله صفر یعنی کمتر از ۱۰ درصد پسماند به مراکز دفن ارسال و بیش از ۹۰ درصد بازیابی، بازچرخش و یا استفاده مجدد شود که برای این امر ۸ مرحله در نظر گرفته شده که بتوانیم طی ۵ سال به این امر دست یابیم.
وی مراحل پیش بینی شده جهت تحقق تولید صفر زباله در دانشگاه را شامل بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی، برنامه ریزی جهت کاهش تولید پسماند در سطح دانشگاه، برنامه ریزی جهت بتزیابی، چرخش و استفاده مجدد از ضایعات تولیدی در سطح دانشگاه، آموزش به تمامی پرسنل ذی نفع، پیاده سازی اقتصاد چرخشی در بحث مدیریت پسماند دانشگاه، بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی پس از اجرای برنامه های پیش بینی شد، بازنگری برنامه های اجرایی و تبدیل به اولین دانشگاه با تولید صفر زباله در سطح کشور عنوان کرد.
دکتر موسوی معاون پشتیبانی و منابع انسانی نیز در ادامه بر لزوم توسعه و گسترش آموزش ها برای به صفر رساندن زباله در دانشگاه به عنوان یکی از اهداف مهم و جدی شورای راهبری مدیریت سبز تاکید کرد.


21 دی 1399 / تعداد نمایش : 736