متن کامل خبر


 
گزارش وضعیت بودجه هزینه ای سال ۱۳۹۹ دانشگاه تربیت مدرس و واحد های وابسته

خلاصه خبر: معاون پشتیبانی و منابع انسانی در نشست ۱۵ دی ماه شورای دانشگاه، گزارشی از وضعیت بودجه تملک دارایی های سرمایه ای، هزینه ای و درآمد اختصاصی سال ۹۹ واحدهای دانشگاه را ارائه کرد.

دکتر موسوی کوهپر در این باره اظهار داشت: مبلغ دریافتی دانشگاه از خزانه تاکنون ۲۴۲ میلیارد تومان بوده و ۷۲ درصد بودجه تا پایان آذر ماه پرداخت شده است. با توجه به اینکه بخشی از اعتبارات سال قبل بودجه هزینه ای دانشگاه ها محقق نشده است، دانشگاه با کسری اعتباری در حدود ۷۶ میلیارد تومان مواجه است.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی به تعهدات سال قبل دانشگاه اشاره کرد و گفت: مابه التفاوت حقوق اسفند سال ۱۳۹۸ اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، حق التدریس معوقه، حق محرومیت از مطب سال ۱۳۹۸، کتب و نشریات ارزی و بانکهای اطلاعاتی ۳ سال گذشته و تعهدات دانشگاه بابت اسناد ارتقاء دانشگاه به تراز بین الملل از جمله این تعهدات معوقه است.
وی در ادامه بودجه هزینه ای سال ۹۹ شامل حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی، حقوق پرسنل شرکتی، اعتبار معاونت ها و دانشکده ها، اعتبار پشتیبانی از پایان نامه ها و رساله ها، کمک هزینه دانشجویان پزشکی و حق التدریس، حق التحقیق و حق محرومیت از مطب از محل دریافتی مانده سال قبل را تشریح کرد.
وی تصریح کرد: دانشگاه سعی نمود تا پشتیبانی از پایان نامه ها و رساله ها به بهترین شکل انجام شود و پشتیبانی ها با توجه به نیاز دانشکده ها و هماهنگی معاونت پژوهشی صورت گیرد و تاکنون به طور میانگین ۸۵ درصد اعتبارات پایان نامه ها و رساله ها پرداخت شده است.
وی در پایان در خصوص میزان اعتبار مصوب و تخصیص یافته بودجه هزینه ای سال ۹۹ دانشکده ها، معاونت ها و واحد های دانشگاهی، وضعیت بودجه تملک داراییهای سرمایه ای سال ۱۳۹۹ دانشگاه تربیت مدرس و واحد های وابسته، درآمد ناشی از دوره های رسمی شهریه پرداز و دوره پردیس به تفکیک گروه های آموزشی و بودجه درآمدهای اختصاصی دانشکده ها، معاونت ها، مدیریت ها و مراکز گزارش مختصری عنوان کرد.
دکتر موسوی بر لزوم درخواست دانشکده ها برای تخصیص مطالبات حاصل از درآمدهای اختصاصی آنها تاکید کرد.
وی همچنین گفت: پاداش مربوط به پردیس در پایان هر سال و در اسفند ماه توزیع می شود و تمام مطالبات پاداش پردیس سال ۹۷ و ۹۸ به طور کامل پرداخت شده است.


17 دی 1399 / تعداد نمایش : 1367