متن کامل خبر


 
تشریح چگونگی اجرای شیوه نامه اصلاح حقوق بر پایه عملکرد جامع اعضای هیات علمی

خلاصه خبر: در نشست پانزدهم دی ماه شورای دانشگاه، چگونگی اجرای شیوه نامه اصلاح حقوق بر پایه عملکرد جامع اعضای هیات علمی تشریح شد.

رییس دانشگاه در ابتدای این جلسه در خصوص شیوه نامه اصلاح حقوق بر پایه عملکرد جامع اعضای هیات علمی توضیحاتی را عنوان کرد.
وی اظهار داشت: بعد از دو سال مطالعه و نظرسنجی و استفاده از تجارب دانشگاه هایی مانند دانشگاه تهران به تدوین آیین نامه اصلاح حقوق بر پایه عملکرد جامع اعضای هیات علمی اهتمام ورزیده شد که پس از بررسی و مطالعات زیاد به صورت قابل قبول و رضایت بخش برای اجرا در دانشگاه تربیت مدرس رسید و مطالعات ریاضی آن هم با کمک اساتید دانشکده مهندسی صنایع انجام شد. در این راستا با اجرای فرمول، میزان درآمد اساتید و بهره مندی آنان از شرایط فوق بررسی شد، آمار و اطلاعات دفتر امور هیات علمی طی ۵ سال گذشته و پتانسیل های موجود در هیات علمی مورد توجه قرار گرفت و پس از تصویب در هیات امنای دانشگاه، از سال جاری تصویب شد و با توجه به برخی از ابهامات موجود برای برخی از دانشکده ها چگونگی اجرای آن تشریح خواهد شد.
در ادامه دکتر مولی مدیر دفتر امور هیات علمی به بیان توضیحاتی درباره این آیین نامه پرداخت و گفت: با توجه به اهداف دانشگاه های نسل سوم و ضرورت ورود دانشگاه تربیت مدرس، بسته موفقیتی در این راستا تعریف و این طرح با مشورت افراد صاحب نظر تدوین و آغاز شد و در ۱۵ دی ماه ۹۷ توانستیم دستورالعمل ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی را اصلاح و به تصویب هیات امنا برسانیم.
مولی تصریح کرد: در این دستورالعمل برخی از تغییرات از جمله اضافه شدن امتیازات مربوط به کارآفرینی، تاثیرگذاری اجتماعی و فعالیت های بین المللی اعمال شد که باعث گردید اعضای هیات علمی بیشتر در این زمینه تشویق شوند و دورنمایی برای فعالیت های اعضای هیات علمی ترسیم شد.
وی افزود: همزمان با تصویب این شیوه نامه، سیاست و برنامه راهبردی وزارت عتف در خصوص حذف حق التدریس و حق التحقیق ابلاغ شد که در این راستا با همکاری معاونت پشتیبانی و دفتر امور هیات علمی و طی جلسات کارشناسی با دانشگاه تهران در نهایت شیوه نامه طرح تغییر نظام پرداخت حق التدریس اعضای هیات علمی در ۳ دی ماه ۹۸ به تصویب کمیسیون دائمی هیات امنا رسید و بر اساس این طرح به تدریج و طی چند سال، پایه های عادی، کارآمدی و ممتازی جایگزین حق التدریس خواهد شد و به صورت مستمر بوده و در پرداختی های بازنشستگی اساتید نیز موثر خواهد بود.
وی در ادامه شرایط احراز پایه های کارآمدی و ممتازی شامل شرط عمومی احراز، شرط احراز، نحوه ذخیره مازاد امتیازات پژوهشی و میزان افزایش حقوق را تشریح کرد.
وی با اشاره به دورنمای اجرای شیوه نامه در سال اول تصریح کرد: هدایت و تشویق اعضای هیات علمی به فعالیتهای کارآفرینی بین المللی و تاثیرگذاری اجتماعی، سقف حق التدریس ۵۰ واحد برای سال تحصیلی۱۴۰۰- ۱۳۹۹، سقف نامحدود حق التدریس برای کلیه دوره های خودگردان شامل پردیس، امکان بهره مندی از پایه های ماندگار کارآمدی و ممتازی برای اکثریت اعضای هیات علمی، توزیع عادلانه تر دروس و پایان نامه ها در گروه ها، ذخیره کامل امتیازات مازاد پژوهشی، کارآفرینی و بین المللی منحصرا برای بهره مندان پایه های سالیانه عادی(۴۰%) و تسهیل کسب پایه های کارآمدی و ممتازی برای برخی از گروه ها و دانشکده ها با ماهیت ذاتی خاص و مشکل تر در کسب امتیازات از محاسن این شیوه نامه می باشد.
در ادامه اعضای هیات علمی به بیان برخی از ابهامات و سوالات خود در خصوص شیوه نامه فوق پرداختند.
رییس دانشگاه نیز اظهار داشت: از آثار مثبت این شیوه نامه، ارتقای رنکینگ و رتبه دانشگاه در سطح بین المللی خواهد بود؛ زیرا فعالیت های اعضای هیات علمی به صورت روشن و شفاف در دید همگان قرار می گیرد و قطعا تاثیر خوبی هم برای دانشگاه و هم برای اعضای هیات علمی خواهد داشت.
وی افزود: این شیوه نامه در حال اجراست و پس از یک سال لازم است مجددا مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت وجود برخی مشکلات و ابهامات، اصلاحات جزئی در آن اعمال شود.


17 دی 1399 / تعداد نمایش : 1464