متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه‌های آموزشی

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی منصوب و مدیران گروه های آموزشی حقوق کیفری و جرم شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر محسن ایمانی نائینی به عنوان مدیر گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی منصوب و دکتر محمد فرجیها به عنوان مدیر گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و دکترعبدالرضا ملقب رکن الدین افتخاری به عنوان مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی همچنین به عنوان سرپرست گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی در سمت خود ابقاء شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه ای جداگانه از دکتر سید مهدی سجادی مدیر پیشین گروه علوم تربیتی تقدیر و تشکر کرد.


17 دی 1399 / تعداد نمایش : 1158