متن کامل خبر


 
برگزاري نشست هيات مديره بنياد غير دولتي خيرين مدرس

خلاصه خبر: نشست هيات مديره بنياد غير دولتي خيرين مدرس با حضور اعضاي بنياد، دهم دي ماه به صورت مجازي برگزار شد.

در اين نشست دكتر محمد زاده رييس هيات مديره بنياد، موارد پيشنهادي برای ارائه به هيات مديره جديد مطرح نمود تا در جلسه آتي كه به صورت مشترك با هيات مديره جديد برگزار مي شود، به همراه گزارش عملكرد بنياد ارائه گردد.
دكتر محمد زاده پيگيري اختصاص يك اتاق براي دفتر بنياد و اختصاص يك نفر براي مسئوليت دفتر بنياد، تعيين متولي سايت دانشگاه، پيگيري تكريم از خيرين و اختصاص دكتراي افتخاري به يكي از خيرين آموزش عالي، تكميل ليست خيرين آموزش عالي، تدوين عناوين فعاليت هاي خير انجام شده و خيرين فعال دانشگاه، تدوين زمينه ها و محورهاي مورد نياز دانشگاه براي جذب كمك خيرين، تهيه ليست خيرين آموزش عالي، تهيه ليست دانش آموختگان خيّر دانشگاه، تهيه بسته هاي مورد نياز دانشگاه براي ارائه به خيرين، تعيين حوزه هاي مسئوليت اعضاي هيات مديره و مشاورين بنياد، ايجاد ارتباط با صدا و سيما و رسانه هاي ارتباط جمعي، كمك به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در سطح ملي، كمك به ارتقاي توانمندي كاركنان، حمايتهاي مالي دانشجويان، حمايت از تحقيقات براي رفع نيازهاي ملي، استفاده از حمايت هاي اجتماعي كمپاني هاي توليدي و كمك به تحقيقات در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي دانشگاه را از جمله اين موارد عنوان كرد.
همچنين با مشورت اعضا، موارد فوق در قالب امور اداري، امور مالي، امور تبليغات، امور جذب كمك مالي، امور ارتباط با سازمان هاي خير كشور، امور تكريم خيرين، امور شناسايي خيرين و امور مسئوليت هاي اجتماعي دانشگاه دسته بندي شدند تا براي اجراي هر بخش يك متولي انتخاب شود تا امور بهتر و سريعتر به نتيجه برسد.
دكتر يزديان نيز بر انجام امور خير در درجه بالاتر از امور فردي در بنياد خيرين دانشگاه تاكيد كرد و گفت: بنياد خيرين دانشگاه بايد در كنار كمك هاي مستقيمي كه همه افراد به طور فردي نيز مي توانند انجام دهند، در امور مربوط به تحقيق و پژوهش در زمينه مسائل مختلفي كه جامعه با آنها دست به گريبان است، فعاليت كند و بتواند امور خير را در قالب حل مشكلات كشور به انجام برساند كه اين امر در راستاي مسئوليت اجتماعي دانشگاه مي باشد.
وي افزود: اين جنس از كار خير از نوع خوراك و پوشاك و درمان نيست، بلكه از جنس فكر و انديشه است.
در ادامه غلامرضا خاکسار در خصوص ادامه روند ثبت بنياد و پيگيري هاي صورت گرفته مطالبي را عنوان كرد.
جلسه آتي بنياد با حضور اعضاي فعلي و اعضاي هيات مديره جديد ٨ بهمن ماه برگزار می شود.


10 دی 1399 / تعداد نمایش : 939