متن کامل خبر


 
انتخاب مقاله عضو هيات علمي دانشكده هنر به عنوان اثر برگزیده در جشنواره پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

خلاصه خبر: مقاله دکتر محمدجواد مهدوی نژاد، استاد گروه معماری دانشگاه در دوازدهمين جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری به عنوان اثر برگزیده در محور معماری و شهرسازی مورد تقدیر قرار گرفت.

مقاله وي با عنوان « A novel design-based optimization framework for enhancing the energy efficiency of high-rise office buildings in urban areas » ( ارائه چارچوب جدید بهینه سازی طراحی- مبنا برای افزایش بهره وری انرژی ساختمان های بلندمرتبه در نواحی شهری) به ترسیم روش های عملیاتی برای نظریه معماری سرآمد و دست یابی به معماری مطلوب و بهینه برای شهر تهران مي پردازد.
از مهمترين نكات اين پژوهش، رويكرد «طراحي.مبنا» به موضوعات پيچيده مهندسي ساختمان مانند بهينه سازي چندهدفه، تعامل ساختمان با شهر و محيط پيرامون، بهره وری و مصرف هوشمندانه انرژی است.
دكتر كاوان جوانرودي از دانشگاه EPFL سوئيس و دكتر وحيد نيك از دانشگاه Lund سوئد از همكاران اين مقاله هستند.
نگاه ویژه به شهر تهران و خصوصیات فرهنگی و اجتماعی شهروندان تهرانی از مشخصات این مقاله است.


10 دی 1399 / تعداد نمایش : 1905