متن کامل خبر


 
دانشگاه تربیت مدرس در میان مؤثرترین دانشگاه های یک درصد برتر جهان

خلاصه خبر: سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از افزایش حضور دانشگاههای ایرانی در میان برترین های جهان خبر داد و گفت: بر اساس آخرین فهرست مؤسسات یک درصد برتر جهان، ۷۴ دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی از جمهوری اسلامی ایران من جمله دانشگاه تربیت مدرس در میان یک درصد برتر جهان قرار دارند که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده اند.

پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیکس (ISI) آخرین فهرست مؤسسات یک درصد برتر جهان که بیشترین تعداد استنادها را در طول ۱۰ سال گذشته دریافت کرده اند را منتشر می کند. در آخرین به روز رسانی انجام شده تعداد ۷۴ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی از کشورمان در میان یک درصد دانشگاه‌های برتر جهان مشاهده می‌شود.
این تعداد در سال ۹۸، ۶۵ مورد بوده است و بنابراین در مقایسه با سال قبل تعداد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر ایران ۱۴ درصد افزایش یافته است. در سال ۹۴ بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم نشان داد که ۳۰ دانشگاه و مرکز پژوهشی، در سال ۹۵ با رشد کیفیت تولیدات علمی در کشور ۳۵ دانشگاه و موسسه و در سال ۹۶ ، ۵۳ دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی از ایران در زمره مراکز یک درصد برتر جهان قرار داشتند.
برای انتخاب موثرترین دانشگاه‌ها، کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دنیا بر حسب میزان اثرگذاری آن‌ها مشخص و مرتب سازی شده و در گام بعد یک درصد برتر آنها که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده اند انتخاب و معرفی می‌شوند.
در بین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور ۳۰ دانشگاه جامع، ۲۶ دانشگاه علوم پزشکی، ۱۲ دانشگاه صنعتی و ۶ مرکز تحقیقاتی در جمع مؤثرترین‌های جهان قرار گرفتند. اطلاعات ۱۰ سال اخیر کل جهان در پایگاه ESI پردازش و نگهداری می شود. یکی از اقلامی که در این پایگاه نگهداری می شود، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هستند که بیشترین میزان استنادها به مقالات آن صورت گرفته است. تعداد موسسات فهرست شده در این پایگاه ۶ هزار و ۸۸۸ مورد است.
جمهوری اسلامی ایران حدود ۱.۱ درصد از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر پراستناد جهان را در اختیار دارد که بعد از ترکیه بالاترین سهم در بین کشورهای اسلامی است. ترکیه با ۱۱۱ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی یک درصد برتر در جایگاه ۱۳ جهان قرار دارد و ایران در جایگاه ۱۸ قرار دارد. بعد از ایران و در بین کشورهای اسلامی، مصر با ۲۶ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی در جایگاه ۳۳ جهان قرار دارد.


26 آذر 1399 / تعداد نمایش : 1390