متن کامل خبر


 
بررسی پروژه بازنگری ۵ ساله دوم طرح تحول راهبردی دانشگاه

خلاصه خبر: نشست بررسی طرح تحول راهبردی دانشگاه با حضور رییس، معاونان پژوهشی و پشتیبانی و منابع انسانی دوم آذر ماه برگزار شد.

در ابتدای این نشست پروژه بازنگری ۵ ساله دوم طرح تحول راهبردی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر احمدی رییس دانشگاه با توضیحاتی در خصوص طرح تحول راهبردی و مسائل و مشکلات و موفقیت های آن در ۵ ساله نخست اظهار داشت: در ادامه مسیر طرح تحول و برنامه ریزی برای ۵ ساله دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۰، کمیته راهبری پیشنهاد بازنگری طرح تحول به مدت ۶ ماه را دادند که از جمله موارد مهم در اصلاح و بازنگری طرح تحول، طرح تحول فرهنگی، طرح تحول پارک علم و فناوری، توجه به رسالت اجتماعی، ساماندهی سیستم حکمرانی دانشگاه، تعریف نهاد جدید برای پیشبرد طرح تحول در ساختار جدید دانشگاه، گسترش طرح تحول از حوزه ستادی به دانشکده ها، هماهنگی بحث IT با طرح تحول و آموزش مدیران می باشد.
وی ادامه داد: باید تصمیم گیری شود که این پروژه از آذرماه ۹۹ شروع شود و تا اردیبهشت ۱۴۰۰ پایان یابد و بعد آن در هیات امنا مطرح شود تا با پشتوانه قوی کار خود را ادامه دهد. از نظر بودجه نیز باید تخصیص مناسبی داده شود و به صورت تدریجی به پروژه تزریق شود.
در ادامه دکتر موسوی معاون پشتیبانی و منابع انسانی ضمن تاکید بر ضرورت طرح تحول در دانشگاه خاطر نشان ساخت: باید میزان دستیابی به اهداف طرح تحول ارزیابی شود و نقش طرح تحول در ترفیع و ارتقا دیده شود تا اعضاء برای مشارکت در این طرح ترغیب شوند. همچنین به صورتی برنامه ریزی شود که همه دانشگاه در آن مشارکت داشته باشند.
سپس دکتر فتح الهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه با اشاره به ملاحظات لازم در دوره بازنگری گفت: در ملاحظه اول باید ارزیابی جامع در سه سطح خروجی( کوتاه مدت)، نتیجه (میان مدت) و تاثیر(درازمدت) در دستور کار قرار گیرد و باید مشخص شود در کدام فاز هستیم و اختلاف فاز در بخش های مختلف طرح تحول مشخص شود.
وی افزود: نظرسنجی از اعضای هیات علمی و کارکنان باید صورت گیرد و ذهنیت افراد کاوش شود که چه نگاهی به طرح تحول دارند.
وی تصریح کرد: ملاحظه دوم شامل توجه به تلفیق و تالیف سایر اسنادی است که همراه با طرح تحول تنظیم شده ولی با هم تلفیق نشده است مثل رویه ها، ماموریت ها و ... .
فتح الهی همچنین بر لزوم دیده شدن بحث مسئولیت اجتماعی، لزوم کار بیشتر در خصوص بحث حکمرانی ، طراحی سند IT و فرهنگی نیز در زمان بازنگری طرح تحول تاکید کرد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه خاطر نشان ساخت: در ملاحظه سوم باید بازآرایی اهداف و روال ها و رویه های بخشی، در قالب چارت تشکیلات جدید دیده شود و بحث حکمرانی و رهبری نیز در طرح تحول دوم دیده شود.
وی ادامه داد: باید یک طرح یکپارچه که دانشگاه را برای حرکت در یک قالب ببیند طراحی شود. همچنین باید بحث مشارکت اعضای هیات علمی با ظرافت دیده شود و ذهن کاوی شود که توده بزرگی از کارکنان چه نگرشی در خصوص طرح تحول دارند و ارزش ها و نگاه های اعضا مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه نشست طرح تدوین راهبری برنامه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر احمدی رییس دانشگاه در این باره اظهار داشت: با توجه به تغییرات IT در سطح دنیا این طرح در یک دوره سه ساله دیده شده است. بحث ITدر دانشگاه خیلی پراکنده است و اکثرا از مرکزIT تبعیت نمی کنند درحالیکه IT موتور تحول دانشگاه های موفق است و باید روال ها اجرایی دانشگاه را IT تعیین کند و خیلی از موارد اجرایی، اداری و مالی، رفاهی، دانشجویی، آموزشی و پژوهش و فناوری باید با این نگاه بازبینی شود.
وی افزود: همچنین نگاه یکپارچه بهICT در دانشگاه و ایجاد نگرش راهبردی برای دیجیتالی کردن دانشگاه از جمله اهداف این برنامه است.
در ادامه دکتر موسوی گفت: هر سازمانی باید یک طرح جامع IT داشته باشد و در بحث IT همه دانشگاه این را بپذیرند و سواد IT داشته باشند. این طرح باید برای همه بخش های دانشگاه به صورت جامع طراحی و مجری آن معاونت فناوری اطلاعات بوده و باید یکی از ماموریت های IT آموزش مداوم و مستمر به همه کارکنان دانشگاه باشد.


24 آذر 1399 / تعداد نمایش : 1193