متن کامل خبر


 
فراخوان مناقصه عمومی خدمات اجرایی نشریات دانشگاه

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس امور مربوط به خدمات اجرایی نشریات خود را از طریق مناقصه عمومی (نوبت دوم) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار می‌کند.

بر این اساس دانشگاه خدمات اجرایی نشریات خود شامل
۱- آماده سازی مقالات برای انتشار
۲- پشتیبانی‌های عملیاتی
۳- آماده‌سازی نشریات برای نمایه شدن و
۴- انجام نمایه‌سازی نشریات را به پیمانکاران واجد شرایط (حقوقی) واگذار می کند.
واجدین شرایط می‌توانند برای دریافت اسناد ارزیابی پیمانکاران به آدرس اینترنتی دانشگاه www.modares.ac.ir مراجعه و پس از تکمیل اسناد مذکور به همراه مدرک درخواستی (رزومه شرکت) از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته به آدرس : تهران- تقاطع جلال آل احمد و بزرگراه شهید چمران، ساختمان مرکزی، مدیریت امور مالی، اتاق ۲۳۹ (دبیرخانه کمیسیون معاملات)، تلفن ۸۲۸۸۳۲۶۵ ارسال نمایند. همچنین پیمانکاران برای کسب اطلاعات تکمیلی بندهای 4-1 می‌توانند با شماره‌ تلفن ۰۹۱۲۳۹۳۱۲۶۱ (خانم فروهی)، تماس حاصل فرمایند.
بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. دانشگاه پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از شرکت های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد.
همچنین دانشگاه در رد يا قبول کليه پيشنهادها مختار است و هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
فرم ارزیابی کیفی پیمانکاران را از اینجا دریافت کنید.


19 آذر 1399 / تعداد نمایش : 816