متن کامل خبر


 
سرپرست شورای امور علمی پردیس دانشکده‌های فنی و مهندسی منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر پاییز عزمی به عنوان سرپرست شورای امور علمی پردیس دانشکده‌های فنی و مهندسی منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: "نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد مسئول هماهنگی امور مشترک دانشکده‌های فنی و مهندسی و به استناد ماده ۱۷ آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، ضمن حفظ سمت معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به عنوان سرپرست شورای امور علمی پردیس دانشکده‌های فنی و مهندسی منصوب می شوید.
امیـد است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنـامه‌های راهبردی پردیس دانشکده‌های فنی و مهندسی و دانشگـاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی، گسترش حوزه همکـاری‌های علمی و تحقیقاتی و تعمیق فعالیت‌های پژوهشی و کاربردی پردیس دانشکده‌های فنی و مهندسی بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه موفق و مويد باشيد."


16 آذر 1399 / تعداد نمایش : 987