متن کامل خبر


 
انتصاب رئیس، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی شیمی

خلاصه خبر: از سوی دکتر محمدتقی احمدی، رئیس، دبیر و اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه‌ سازی عملکرد دانشکده مهندسی شیمی منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر مهدی رزاقی کاشانی به عنوان رئیس و عضو شورا، دکتر سعید صادق نژاد به عنوان دبیر و دکتر محمدرضا امیدخواه، دکتر علی حق طلب، دکتر احمدرضا بهرامیان و دکتر سید عباس شجاع الساداتی به عنوان اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه منصوب شدند.


16 آذر 1399 / تعداد نمایش : 808