متن کامل خبر


 
انتصاب معاون دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر نفیسه بحیرایی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی به سمت معاون دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " نظر به تعهد و شایستگی سرکارعالی و به استناد ماده ۱۷ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به مدت دو سال به سمت معاون دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی نسبت به تدوین مقررات، تهیه برنامه ها و تدابیر اجرایی مناسب، جامع و مؤثر در ایجاد محیط و فضای تحقیقاتی پویا، جذاب و امید آفرین برای خبرگان و نخبگان علمی و ترویج و گسترش روابط تحقیقاتی-علمی با مؤسسات علمی پیشرفته داخلی و خارجی، هدایت موضوعات پژوهشی به حوزه های علمی پیشتاز همت گمارید، تا شاهد ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت علمی دانشگاه در سطح ملی و جهانی باشیم."


12 آذر 1399 / تعداد نمایش : 927