متن کامل خبر


 
همايش بين المللي پيامدهاي ويروس كرونا براي مناطق مختلف جهان

خلاصه خبر: همايش بين المللي "پيامدهاي ويروس كرونا براي مناطق مختلف جهان، در ابعاد مفهومي و علمي"

به همت دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در اسفندماه به صورت مجازي برگزار مي شود.
پيامدهاي ويروس كرونا براي مفاهيم اصلي مطالعات منطقه اي، پيامدهاي ويروس كرونا براي نظريه پردازي در مطالعات منطقه اي، رابطه بين ويروس كرونا و نظريه هاي مطالعات منطقه اي، شيوه رويارويي كشورهاي مناطق مختلف جهان با ويروس كرونا، بررسي عملكرد سازمان هاي منطقه اي در مواجهه با ويروس كرونا، تأثير بحران كرونا بر صلح و امنيت بين المللي و منطقه اي، تأثير بحران كرونا بر حكمراني دولت ها در مناطق، تأثير بحران كرونا بر اقتصاد مناطق، تأثير بحران كرونا بر محيط زيست و توسعه پايدار در مناطق و مقايسه عملكرد كشورهاي مختلف در يك منطقه در رويارويي با ويروس كرونا از جمله محورهاي اين همايش است.
علاقه مندان برای كسب اطلاعات بيشتر و ارسال مقاله مي توانند به سايت ttps://icrs.ut.ac.ir مراجعه نمايند.


11 آذر 1399 / تعداد نمایش : 1102