متن کامل خبر


 
انتصاب در مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه، دکتر مهدی ذوالفقاری عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، به عنوان مدیر گروه پژوهشی مطالعات و مشاوره مدیریت اقتصادی، سرمایه گذاری و مالی مرکز مطالعات مدیریت منصوب شد.

در حکم انتصاب دکتر ذوالفقاری آمده است: "نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد ریاست مرکز مطالعات مدیریت و به استناد ماده ۸ آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنـاوری، به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه پژوهشی مطالعات و مشاوره مدیریت اقتصادی، سرمـایه‌گـذاری و مالی مرکز مطالعات مدیریت منصوب می‌شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگـاه، در جهت ارتقای گـروه، مرکز و دانشگاه و تدبیر و پیشبرد امـور موفق و موید باشید."


8 آذر 1399 / تعداد نمایش : 888