متن کامل خبر


 
انتصاب رییس، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

خلاصه خبر: از سوی دکتر محمدتقی احمدی، رییس، دبیر و اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه‌ سازی عملکرد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر عبدالمحمد عابدیان به عنوان رئیس و عضو شورا، دکتر حمید رضا مرادی به عنوان دبیر و عضو شورا و دکتر مهدی رحمانی نیا، دکتر بهروز زراعی و دکتر امید اسماعیل زاده به عنوان اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه منصوب شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه هایی جداگانه از تلاش و خدمات صادقانه دکتر عبدالواحد خالدی، دکتر مهدی غلامعلی فرد، دکتر مهدی قدرتی و دکتر مهدی طبرسا اعضای پیشین شورای نظارت دانشکده مذکور تقدیر و تشکر کرد.


2 آذر 1399 / تعداد نمایش : 945