متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر جدید واحد PMO معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر آرش رضایی به عنوان مدیر اجرایی طرح تحول راهبردی در حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی و عضو کمیته راهبری طرح تحول منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمدتقی احمدی رسیده، آمده است: "نظر به تعهد و تجربه جنابعالی و به پیشنهاد معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه، به عنوان مدیر اجرایی طرح تحول راهبردی در حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی (واحد pmo) و عضو کمیته راهبری طرح تحول منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و براساس وظایف پیش بینی شده برای واحدهای pmo معاونت، در پیشبرد اهداف برنامه یاد شده تحول راهبردی و سرآمدی معاونت پشتیبانی موفق و مؤید باشید."


28 آبان 1399 / تعداد نمایش : 949