متن کامل خبر


 
بررسی سازوکار راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه در شرایط همه گیری کرونا

خلاصه خبر: در شصت و هشتمین جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی که ۱۲ آبان به صورت مجازی با حضور رییس و اعضای کمیته برگزار شد، سازوکار راهبری طرح تحول در شرایط کرونا بررسی شد.

در ابتدای این نشست گزارش وضعیت اختتام بسته های موج ۸ و بسته های ناتمام موج های قبلی حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مطرح و قرار شد گزارش حوزه های پشتیبانی و فرهنگی در نشست بعدی کمیته ارائه شود. همچنین با توجه به آغاز موج ۹، نسبت به اختتام بسته های موج ۸ تاکید جدی شد و مقرر گردید به منظور ایجاد انگیزه برای انجام بسته های ناتمام که عدم اختتام قطعی آنها خارج از اراده مدیران بسته های ذی ربط بوده است، امتیازهای مندرج در شیوه نامه انگیزشی اعضای هیأت علمی(غیر از پرداخت های مالی) برای همکاران اینگونه بسته ها با هماهنگی دبیرخانه و PMO مرکزی در نظر گرفته شود. همینطور تکلیف بسته های معوق از سوی دبیرخانه با همکاری دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد و با مشورت PMO های تخصصی مشخص و حداکثر در بهمن ماه وضعیت نهایی اعلام عمومی شود.
در این جلسه گزارش آماری بسته های موج ۹ طرح تحول که از تاریخ ۱۵ آبان ۹۹ آغاز و تا پایان اسفند ۹۹ ادامه می یابد، ارائه شد. بر این اساس از مجموع 34 بسته پیشنهادی از سوی واحدهای PMO برای موج نهم، ۲۳ بسته مورد تأیید قرار گرفتند. از تعداد کل بسته های پذیرش شده، چهار بسته مربوط به آموزش، نه بسته به پژوهش، یک بسته پشتیبانی، سه بسته دانشجویی، سه بسته ریاست و سه بسته متعلق به معاونت فرهنگی است. در این دوره با هدف تمرکز بر اتمام بسته های موج های قبل، تعریف بسته های جامع و فراگیر (ابربسته)، شرایط ناشی از کووید 19 و نیز درگیر شدن واحدهای PMO در فرایند بازنگری طرح تحول و تدوین برنامه اجرایی ۵ سال دوم، تعداد بسته های تعریف و تأیید شده کمتر از موج های پیشین است.
در بخش دیگری از این نشست سازوکار راهبری طرح تحول در شرایط کرونا با حضور حداقلی افراد از ابعاد مختلف، بررسی و مقرر شد برای افزایش راندمان کاری، مواردی همچون استفاده از فرصت دورکاری برای برگزاری دوره های آموزشی ویژه حامیان طرح تحول، توسعه فعالیت های فکری و مطالعاتی مورد نیاز، تشکیل گروه های کاری و پیام رسان مورد نیاز در شبکه های اجتماعی و... مد نظر قرار گیرد. همچنین با توجه به محدودیت های ناشی از شرایط موجود، انعطاف لازم در تمدید زمان مورد نیاز برای انجام بسته های موج ۸ به عمل آید، ولی در مورد موج ۹ چون بسته ها با آگاهی از شرایط حاضر تعریف شده اند، لازم است حداکثر تا پایان اسفند ماه تکمیل شود.
در شصت و هشتمین جلسه کمیته راهبری گزارش پیشرفت کار نرم افزار کنترل پروژه طرح تحول توسط دکتر نیک بخش ارائه و پیشنهاد شد فیلم آموزش مربوط به نرم افزار در پیام رسان شبکه اجتماعی طرح تحول به اشتراک گذاشته شود. همچنین راهکاری برای بارگذاری اطلاعات و بهره برداری از نرم افزار توسط همکارانی که در ایام دورکاری از امکانات لازم برای فعالیت برخوردار نیستند، ارائه گردد. در همین راستا و برای پیشبرد بهینه کار، توصیه شد از کارشناسان PMO معاونت ها برای بارگذاری اطلاعات بهره گرفته شود و در واقع رابط مدیران بسته ها (بویژه مدیران هیأت علمی) با PMO مرکزی در این زمینه باشند. همچنین به نحوی برنامه ریزی شود که همه دست اندرکاران طرح تحول وابسته به این سامانه باشند و برای ملزم نمودن افراد باید فعالیتهای تبلیغی، ترویجی و تشویقی پیش بینی گردد.
در ادامه جلسه کمیته راهبری پیشنهاد و مقرر شد با توجه به شرایط همه گیری کووید 19، مراسم اختتامیه موج های ۷ و ۸ طرح تحول به صورت غیر حضوری برگزار و طی آن از افراد درگیر در بسته هایی که دارای خروجی ملموس و اثر بخش بوده اند و یا افرادی که منشاء خدمات ارزنده و تحولی در موج های مذکور شده اند، تقدیر شود.
در جلسه ۶۸ کمیته راهبری در خصوص انتقال مالکیت بسته های انجام شده به دانشکده ها و حوزه های ستادی دانشگاه پیشنهاد شد PMO مرکزی با همکاری دکتر البدوی طبق برنامه ارائه شده سال قبل، اقدامات عملی را در زمینه هموارسازی مسیر برای انتقال مالکیت به حوزه هایی که امکان پذیر است، در دستور کار قرار دهد.


28 آبان 1399 / تعداد نمایش : 1064