متن کامل خبر


 
گزارش فعالیت های دفتر پژوهش های علمی و کاربردی در نشست شورای دانشگاه

خلاصه خبر: در نشست نوزدهم آبان شورای دانشگاه، مدیر دفتر پژوهش های علمی و کاربردی گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این دفتر ارائه کرد.

دکتر سید ابریشمی مدیر دفتر پژوهش های علمی و کاربردی دانشگاه در این گزارش در خصوص سامانه ملی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (سامانه ساتع)، سامانه توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (سامانه تاپ)، طرح مدیریت و پایش آلایندگی‌های سیستمی سازمان حفاظت محیط زیست (طرح مپسا)، همکاری با شرکت مپنا و آئین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت مطالبی را عنوان کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، شرکتها، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مكلفند در اجرای تكالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشكلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح پروژه های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تكمیلی، طرح پروژه های پسادکتری و طرح پروژه های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تكمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
وی افزود: بر اساس آیین نامه اجرایی بند قانونی مذکور، تمامی فرایندها و اقدامات مربوط به ثبت اولویت های پژوهشی مشمولین، اعلام فراخوان، دریافت پیشنهاده ها، ثبت قراردادهای مابین شرکتها و نهادهای علمی و پژوهشی، ثبت گزارش پیشرفت و تخصیص اعتبارات از طریق سامانه ملی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری(ساتع) انجام می گیرد.
وی با اشاره به اقدامات دفتر پژوهش های کاربردی درحوزه سامانه ساتع گفت: اقدامات صورت گرفته در این خصوص شامل اطلاع رسانی، پیگیری پروپوزال های ارسالی از کارفرمایان و پیگیری پرداخت به مجریان می باشد. در این راستا موضوعات در سامانه اطلاع رسانی طرح ها و فرصت های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس به آدرس http://www.arto.modares.ac.ir ارائه شد و موضوعات فعال در سامانه از طریق چارگون به روسای دانشکده‌ها ارسال شد. تاکنون ۱۳۷ پیشنهاد از سوی دانشگاه تربیت مدرس در این سامانه ثبت شده و تعداد پیشنهادهای تایید شده و منجر به انعقاد قرارداد از سوی دانشگاه، ۱۹ مورد می باشد. دکتر سید ابریشمی به طرح مدیریت و پایش آلایندگی‌های سیستمی سازمان حفاظت محیط زیست (طرح مپسا) اشاره و تصریح کرد: سازمان محیط زیست از ظرفیت دانشگاه های برتر به عنوان دانشگاه محور برای تامین اهدافی مانند ایجاد سیستمی برای پایش یكپارچه صنایع کشور، تهیه آمار دقیق از میزان آلایندگی صنایع، رفع مشكل اعتراض صنایع آلاینده، انجام اولویت بندی صنایع برای اعطای وام با هدف کاهش آلودگی محیط زیست و ارائه راهكارهای کاهش آلودگی استفاده می کند. در این راستا دانشگاه تربیت مدرس در زمینه صنایع ماشین سازی و الكترونیك، تصفیه خانه فاضلاب شهری و چرم و دباغی به عنوان دانشگاه محور اعلام همکاری کرده است.


21 آبان 1399 / تعداد نمایش : 1025