متن کامل خبر


 
اطلاعیه جدید تمدید سنوات کلی کمیسیون موارد خاص

خلاصه خبر: کمیسیون موارد خاص معاونت دانشجویی "اطلاعیه جدید تمدید سنوات کلی در خصوص دانشجویان آماده دفاع کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۵" صادر کرد.

بنابراین اطلاعیه در صورتی که دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۵ بر اساس تمدید تحصیلی مرحله دوم و تمدید کلی کمیسیون در تاریخ مقرر موفق به دفاع از پایان‌نامه خود نشده باشند، مقرر شده است چنانچه این دانشجویان تقاضای خود مبنی بر تمدید مازاد تحصیلی را از طریق ثبت و پیگیری درخواست تمدید کلی در پیشخوان خدمت سیستم گلستان در قالب مفاد «شیوه‌نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت مجاز تحصیلی» مصوب هیأت رئیسه دانشگاه ثبت نمایند، آن مدیریت مجاز است بر حسب مورد نسبت به انجام تمدید تحصیلی فقط برای دانشجویان آماده دفاع از پایان‌نامه حداکثر تا تاریخ ۳۰ آبان ۹۹ اقدام نماید.
گفتنی است در صورت عدم دفاع دانشجویان از پایان‌نامه در مهلت مقرر حکم اخراج صادر می شود.


19 آبان 1399 / تعداد نمایش : 968