متن کامل خبر


 
ارائه گزارش پردیس دانشکده های مهندسی در نشست شورای دانشگاه

خلاصه خبر: در نشست پنجم آبان ماه شورای دانشگاه، دکتر مهدی رزاقی کاشانی مسئول هماهنگی امور مشترک پردیس دانشکده های مهندسی، گزارشی از روند مطالعاتی و اجرایی این پردیس ارائه کرد.

وی اظهار داشت: در مرداد ماه ۹۸ منشور طرح مطالعاتی تشکیل پردیس برای تعریف چارچوب و کلیات طرح تهیه شد و موضوع در شورای هماهنگی دانشکده های مهندسی در چند جلسه با حضور رییس دانشگاه مطرح و کمیته راهبری پردیس دانشکده های مهندسی به منظور تهیه خطوط راهنما در مطالعات طرح پردیس و طراحی ساختار جدید در مهر ۹۸ تشکیل شد و در بهمن ماه ۹۸ نهایی سازی ساختار پیشنهادی هسته پشتیبانی پردیس و دانشکده ها در شورای هماهنگی امور مشترک صورت گرفت.
وی با اشاره به تاریخچه موضوع و اقدامات انجام شده تصریح کرد: در فروردین ماه ۹۹ گزارش ساختار پیشنهادی به رییس دانشگاه ارسال و پس از آن مذاکرات با تیم طراحی ساختار تاپ چارت دانشگاه انجام شد و در تیرماه سال جاری، طرح به تصویب نهایی رسید و حکم ماموریت پیاده سازی ساختار مصوب و مورد توافق، توسط رییس دانشگاه صادر شد. همچنین تاکنون جلسات منظم کمیته راهبری (۱۷جلسه تاکنون) و کارگروه های مربوط برای طراحی مجدد فرآیندها (علمی، پشتیبانی، راهبری/مدیریتی) تشکیل شده است.
دکتر رزاقی به اهداف تشکیل پردیس اشاره و خاطرنشان ساخت: خلق ارزش و ایجاد بستر مناسب برای اجرائی شدن اولویت­های طرح تحول راهبردی و خلق ارزش های جدید با تشکیل یک واحد علمی بزرگ (پردیس) با هویت مشخص و متمایز از دیگر واحدهای علمی دانشگاه یکی از اهداف تشکیل پردیس می باشد. همچنین تفویض حداکثری اختیارات، تعامل بین رشته ای و هم افزایی، چابکی و کیفیت در ارائه خدمات و بهره وری منابع و افزایش بهره وری از طریق تجمیع منابع عام از دیگر اهداف تشکیل پردیس دانشکده های مهندسی می باشد.
وی گفت: کمترین تغییرات ساختاری در دانشکده ها به همراه حفظ هویت و استقلال محتوایی (علمی) دانشکده ها نکته مهم این طرح است. یک ساختار شبکه ای با یک نظام شورایی برای کل پردیس دانشکده های مهندسی در نظر گرفته شده و فرایندهایی که در پردیس انجام می شود به سه دسته فرایندهای علمی و آکادمیک، پشتیبانی و مدیریتی و راهبری تقسیم شده است.
وی تصریح کرد: در طرح جدید ساختار دانشکده‌ها تنها یک معاونت علمی در نظر گرفته شده است که با ایده کلی ساختار جدید دانشگاه همخوانی خواهد داشت. دانشکده ها نیز از دو شورای امور علمی (اجرائی) و برنامه ریزی و بهینه سازی عملکرد (اتاق فکر راهبری علمی) بهره­ خواهند برد. در طرح پیشنهادی، اولويت اصلي بهسازي ساختار و كيفيت نيروي انساني است و علي رغم آنكه بسياري از وظايف جديد نیز به هسته مركزي پرديس سپرده شده است، اینگونه هدف گذاری شده است که تعداد نيروي انساني در كل مجموعه نسبت به وضعيت كنوني افزايش نيابد.
وی شروع اقدامات اجرایی با شناسایی و انتخاب نیروی انسانی متولي پياده سازي ساختار پردیس در مرحله انتقال، انجام مطالعات تفصيلي و تدوين شرح وظايف و اختیارات، تدوين و بازنگري فرآيندها و روال‌هاي سازماني هسته پشتیبانی پرديس و دانشكده‌ها ، مطالعه، بررسی و اعمال فرآیندهای علمی باز مهندسی شده پردیس در سامانه گلستان ، آگاه سازی بدنه اصلی پردیس از تحولات جاری و پیش رو، تنظیم و هماهنگی ارتباطات و روابط سه جانبه میان دانشکده ها، هسته مرکزی و دوایر ستادی و برنامه ریزی ایجاد سرفصل مالی پردیس به منظور تدوین بودجه مستقل آموزشی، پژوهشی و اداری را از جمله اقدامات اجرایی صورت گرفته عنوان کرد.
در ادامه رییس دانشگاه تاکید کرد: دانشکده های علوم پایه (علوم پایه و علوم زیستی) و علوم انسانی (علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد و حقوق) نیز باید ساختاری مشابه پردیس دانشکده های مهندسی ایجاد کنند و از این ساختار الگو بگیرند. دانشکده هایی مانند کشاورزی، علوم پزشکی، منابع طبیعی و هنر نیز که منشعب نشده بودند می توانند ساختار فعلی خود را حفظ کنند و از تفویض اختیارات در چارت جدید بهره مند شوند ولی دانشکده های دارای انشعاب باید به پردیس تبدیل شوند.
دکتر احمدی تصریح کرد: دانشکده های منشعب با ایجاد پردیس، تبدیل به یک دانشگاه کوچک می شوند که از نظر بودجه و اختیارات، ۹۰ درصد اختیارات کل دانشگاه را خواهند داشت و ستاد دانشگاه فقط وظیفه سیاست گذاری و تصویب روال ها و استانداردها و نظارت بر آنها را بر عهده خواهد داشت و تمام فعالیت های آکادمیک و تصمیم گیری ها و امور مربوط به دانشجویان و ارتباط با صنعت در پردیس صورت می گیرد و بروکراسی جدیدی در سیستم اضافه نخواهد شد.


7 آبان 1399 / تعداد نمایش : 885