متن کامل خبر


 
تاکید بر همیاری اساتید در زمینه تحصیل و بازسازی فکری و روحی دانشجویان

خلاصه خبر: در نشست پنجم آبان ماه شورای دانشگاه، بر لزوم کمک استادان به دانشجویان در زمینه های تحصیلی و بازسازی فکری و روحی آنان به دلیل دور بودن از محیط دانشگاه در ایام کرونا تاکید شد.

دکتر احمدی رییس دانشگاه در ابتدا ضمن بیان اخبار مهم دانشگاه طی یک ماه گذشته به عملکرد موفق دانشگاه در زمینه پایش تندرستی دانشجویان اشاره کرد و گفت: مرکز بهداشت با همکاری مرکز تربیت بدنی دانشگاه در زمینه پایش تندرستی روزانه و پیوسته دانشجویان موفق عمل کردند و در زمینه غربالگری، قرنطینه کردن و پیگیری و صدور مجوزهای مرحله ای فعالیت های خوبی را به انجام رساندند که پایش های صورت گرفته و آمارهای رسیده، نشان از رشد ابتلای دانشگاهیان به ویژه کارمندان طی چند هفته اخیر به ویروس کرونا دارد که این آمار مرتبا" به هیات رییسه دانشگاه گزارش می شود و هیات رییسه طی جلساتی، تصمیم گیری هایی جهت کنترل شرایط را اتخاذ می کند.
رییس دانشگاه از اعضای هیات رییسه دانشکده و مراکز تحقیقاتی خواست تا نسبت به پایش و اجرای دستورالعمل های مرکز بهداشت و حراست دانشگاه در خصوص حضور دانشجویان در دانشکده سخت گیری های لازم را به عمل آورند و به دانشجویان بدون مجوز، اجازه حضور در دانشگاه و دانشکده داده نشود.
وی افزود: نظرهای سازنده و ابتکارات دانشکده ها در خصوص برنامه ریزی بهتر برای اقدامات آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه قطعا" مفید خواهد بود و در ارتقای کیفیت خدمات آکادمیک کمک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در تصمیمات جدید هیات رییسه، عمده کار مربوط به دانشجویان به خود دانشکده ها واگذار شده و امیدواریم با کمک و همیاری هم بتوانیم در جهت کمک به زندگی دانشجویان در زمینه تحصیل و نیز روحیه و بازسازی فکری و روانی آنها به دلیل دور بودن از محیط دانشگاه و محروم بودن از هم افزایی دانشگاهی، اقدامات موثری را به انجام برسانیم.
دکتر احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات مهم معاونت دانشجویی در حوزه خوابگاهی اشاره کرد و گفت: سال گذشته سه خوابگاه مدرن و مجهز ساخته و افتتاح شد که از زمین ها و ساختمان های کلنگی و قدیمی استفاده و به جای آنها ساختمان های جدید ساخته شد و توانستیم امسال بزرگ ترین خوابگاه های استیجاری دانشگاه را که سالانه میلیاردها تومان برای دانشگاه هزینه داشت را واگذار و دانشگاه را از این بار هزینه فارغ نماییم.
همچنین با کمک یکی از خیرین بزرگ کشور بازسازی خوابگاه های تملکی دانشگاه صورت گرفت. برای دانشجویان متاهل نیز اجرای وام ودیعه مسکن را توسعه دادیم که به جای خوابگاه های متاهلی بتوانند از آن بهره مند شوند.


7 آبان 1399 / تعداد نمایش : 831