متن کامل خبر


 
انتشار اولین کتاب شعر کودک با رویکرد آموزش حفاظت از محیط زیست توسط دانشجویان دانشگاه

خلاصه خبر: کتاب "کمیاب دوست داشتنی" سروده فریبا عبدالرحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست با تصویرگری تارا زارعی دانشجوی دکترای شیلات دانشگاه با هدف معرفی و حفاظت از گونه های در معرض انقراض کشور به چاپ رسیده است.

این دانشجویان در کتاب خود اقدام به معرفی ۸ گونه آبزی و پرنده در معرض انقراض کشور به طور مجزا و معرفی ۲۰ گونه دیگر به صورت زمینه ای در لغت نامه تصویری نموده اند. در مجموع این کتاب شامل ۲۸ گونه است که به لحاظ علمی دقت فراوانی در تدوین آن صورت گرفته است تا بتواند به عنوان یک کتاب آموزشی مؤثر در راستای هدف ترویج حفاظت از محیط زیست و طبیعت کشور، برای کودکان استفاده شود.
کتاب "کمیاب دوست داشتنی" یک کتاب تخصصی برای کودک است که توسط افراد با دانش مرتبط طرح موضوع شده و آینده سازان کشور را با زیست بوم ایران، حفظ و نگهداری از آن آشنا می کند همچنین حفاظت از گونه های ارزشمند و در حال انقراض را به زبان شعر یادآور می شود.


28 مهر 1399 / تعداد نمایش : 1048