متن کامل خبر


 
انتخاب دانشجوی دانشگاه به عنوان پژوهشگر مدعو مرکز داده های جهانی شادی در هلند

خلاصه خبر: سحر سماواتی دانشجوی دکترای شهرسازی دانشگاه از طرف مرکز داده های جهانی شادی(World Database Happiness) در شهر روتردام هلند، به عنوان پژوهشگر همکار به مدت چهار سال برگزیده شد.

رساله دکترای وی با عنوان "تبیین مکانیسم اثرگذاری فضاهای عمومی شهری بر شادی در شهر تهران" با راهنمایی دکتر احسان رنجبر و همکاری متخصصانی از کشورهای هلند و اسپانیا در حال انجام است.
گفتنی است گروه طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس پیشگام مطالعات شادی و طراحی شهری در ایران بوده و تاکنون انتشارات پایه ای در این زمینه، در مقیاس ملی و بین المللی توسط دکتر رنجبر و سحر سماواتی منتشر شده است.


27 مهر 1399 / تعداد نمایش : 1999