متن کامل خبر


 
انتصاب سرپرست دفتـر آموزش هـای آزاد دانشگـاه

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه، دکتر محمود قاسم پوری عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی به سمت سرپرست دفتـر آموزشهـای آزاد منصوب شد.

در حکم صادره که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: "بنا به پیشنهاد معـاون آمـوزشی دانشگـاه و نظر به تعهد و شایستگی جنابعـالی، در اجرای ماده ۱۷ آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها به سمت سرپرست دفتـر آموزشهـای آزاد دانشگـاه منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی و با استفـاده از تجـارب علمی همکـاران در بکارگیری روش های متناسب برای توسعه آموزش های آزاد و تعامل با سازمان های بهره بردار و توسعه همکاری های آموزشی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پیشبرد اهداف دانشگاه موفق باشید."
رییس دانشگاه همچنین در نامه ای جداگانه از دکتر بیژن هاشمی رئیس پیشین دفتر آموزش های آزاد بخاطر تلاش و خدمات صادقانه وی در زمان تصدی سمت ریـاست دفتر مذکور تقدیر و تشکر کرد.


20 مهر 1399 / تعداد نمایش : 1187