متن کامل خبر


 
ارائه طرح پایش ماندگاری بسته‌های موفقیت در جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه

خلاصه خبر: در شصت و هفتمین جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی، رئیس دانشگاه از پیش بینی بودجه مستقل برای طرح تحول در یک سال آینده خبر داد.

این نشست با توضیحات مدیران PMO در خصوص بسته های موج ۹ و اقدامات حوزه ذی ربط آغاز و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد واحدهای PMO در اسرع وقت نسبت به ارسال عناوین و اطلاعات مربوط به بسته های موج نهم به دبیرخانه طرح تحول اقدام کنند. همچنین رئیس دانشگاه، از پیش بینی بودجه مستقل برای طرح تحول در یک سال آینده (معادل موج های ۹ و ۱۰ طرح تحول و ۱۴۰۰ بودجه ای) خبر داد. بر این اساس مقرر شد بودجه موردنیاز به تفکیک معاونت ها از منظر سخت افزاری و نرم افزاری با یک مقیاس واقع بینانه از طریق دبیرخانه به حوزه ریاست دانشگاه ارسال گردد.
در ادامه ی جلسه طرح پایش ماندگاری بسته های موفقیت توسط دکتر نیک‌بخش ارائه شد. طرحی که در قالب آن میزان ماندگاری بسته های خاتمه یافته، هم راستایی آنها با اهداف طرح و راهبردهای معاونت ها، وضعیت انتقال مالکیت و... بررسی و در برنامه اجرایی دوم طرح تحول، بصورت منظم در پایان هر موج انجام می شود. بر این اساس در مرحله اول، کاربرگ هایی به معاونت ها ارسال خواهد شد. فهرست بسته های موفقیتی که باید جاری و ماندگار می شدند از سوی دفتر PMO مرکزی تهیه و دبیرخانه طرح تحول در این زمینه پیگیری هایی را در قالب اخذ گزارش های ادواری از واحدهای PMO به انجام رسانده است. همچنین در این خصوص دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد می باید اطلاعات مربوط به بسته های ناتمام را به دبیرخانه اعلام نموده و دبیرخانه با همکاری دفتر PMO مرکزی پیگیری های لازم را انجام دهد. در ادامه با توجه به نیاز حمایتی بسته های ناتمام و حتی اختتام یافته (برای اجرایی شدن)، مقرر شد ستاد طرح در حد مقدورات سیاست های حمایتی انگیزشی را در دستور کار قرار دهد تا واحدهای ستادی و دانشکده ها با رغبت بیشتر، همکاری لازم را با واحدهای PMO داشته باشند. در همین راستا واحدهای PMO می بایست بصورت موردی پیشنهادهای حمایتی مورد نیاز را برای اجرایی شدن بسته های مهم و اثرگذار جهت بررسی و اتخاذ تصمیم لازم به دبیرخانه ارسال نمایند.
در بخش دیگری از شصت و هفتمین جلسه کمیته راهبری، دکتر نیک بخش به ارائه توضیحات پیرامون بخش های مختلف سامانه کنترل پروژه طرح تحول پرداخت و اظهار داشت: در این سامانه، کارتابل و میزهای مختلف با دسترسی های متفاوت برای واحدهای PMO و ستاد طرح تحول دیده شده است که خدماتی از قبیل تعریف و تصویب بسته ها، مدیریت اسناد، گزارش وضعیت پروژه ها، اطلاعات پایه، برنامه ریزی و زمان بندی و... در آن ها ارائه می شود. در ادامه مقرر شد مشخصات (کد ملی، ایمیل و شماره همراه) دست اندرکاران کلیدی طرح در هر حوزه (مدیر واحد PMO، کارشناس واحد PMO و نماینده هر مدیریت) برای تعریف دسترسی های مد نظر به دفتر PMO مرکزی اعلام شود. همچنین دفتر PMO مرکزی با شرکت طراح نرم افزار برای افزایش سهم کاربران هر حوزه تا سطح مدیر بسته مذاکره نماید تا امکان ثبت اطلاعات از سوی مدیر بسته میسر شده و تسهیل و تسریع لازم در پیگیری امور بسته ها به عمل آید. در خصوص آموزش نیز قرار شد پس از ارائه آموزش‌ کامل سیستم توسط دفتر PMO مرکزی و پیمانکار سامانه، واحدهای PMO مسئولیت آموزش سامانه به افراد جدید در واحد خود را بر عهده گیرند. همچنین، دفتر PMO مرکزی باید برای بازآموزی‌های سالانه سامانه برنامه‌ریزی کند.


15 مهر 1399 / تعداد نمایش : 1230