متن کامل خبر


 
جانشین و نایب رئیس هیأت ممیزه دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر علی اکبر آقاکوچک به سمت جانشین و نایب رئیس هیأت ممیزه دانشگاه منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: "نظر به دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و در اجرای تبصره ۱ ماده ۵ مقررات مربوط به طرز تشکیل و وظایف و اختیارات هیأت ممیزه به سمت جانشین و نایب رئیس هیأت ممیزه دانشگاه منصوب می شوید.
امید است در سایه الطاف و توجهات و با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه راهبردی، در اعتلای علمی و معنوی دانشگاه، موفق و موید باشید."


14 مهر 1399 / تعداد نمایش : 1574