متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروههای آموزشی روانشناسی و شهرسازی منصوب و مدیر گروه آموزشی زبان فرانسه در سمت خود ابقا شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر حجت اله فراهانی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی و دکتر هاشم داداش پور با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه شهرسازی (برنامه ریزی شهری و طراحی شهری) دانشکده هنر و معماری منصوب و دکتر محمود رضا گشمردی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه زبان فرانسه دانشکده علوم انسانی در سمت خود ابقا شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر پرویز آزاد فلاح مدیر پیشین گروه روانشناسی و دکتر سید مهدی خاتمی مدیر پیشین گروه شهرسازی (برنامه ریزی شهری و طراحی شهری) دانشگاه به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.


14 مهر 1399 / تعداد نمایش : 1262