متن کامل خبر


 
گزارش تخصصی شماره ۴۵ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: دانشکده علوم پزشکی در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی، گزارش شماره ۴۵ از سلسله گزارش های تخصصی خود با عنوان "دیده بانی علمی کووید 19" را منتشر کرد.

چهل و پنجمین قسمت از این گزارش های علمی با عنوان " نقش حشرات در انتقال بیماری کووید 19 " توسط دکتر مریم کمالی از گروه حشره شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش نشان می دهد تاکنون شواهدی مبنی بر اینکه کرونا ویروس عامل بیماری کووید- 19 توسط حشرات خون خوار از جمله پشه ها منتقل شود در دسترس نمی باشد. زیرا که ویروس بیماری کووید-19 یک ویروس تنفسی است که عمدتا توسط سرفه، عطسه و قطرات بزاق یا ترشحات بینی افراد مبتلا منتشر می شود. به همین جهت برای محافظت از خود باید از ماسک استفاده نمود و از تماس مستقیم با افرادی که سرفه یا عطسه می کنند، خودداری شود. علاوه بر این دستها باید به طور مکرر با آب و صابون شسته و یا ضد عفونی شوند . با توجه به اینکه انتقال این بیماری از طریق مکانیکی توسط سایر حشرات مانند سوسری ها و مگس ها نیز هنوز اثبات نشده است، بنابراین باید به رعایت بهداشت مناسب محیط، به ویژه سرویس های بهداشتی، توالت و آشپزخانه ها که بالاترین میزان هجوم سوسری ها و مگس های خانگی را در محیط خانه دارند توجه ویژه ای داشت.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


8 مهر 1399 / تعداد نمایش : 2103