متن کامل خبر


 
ارائه گزارش پایانی موج هشتم واحدهای PMO

خلاصه خبر: در شصت و ششمین جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه با حضور رییس و اعضای کمیته به صورت مجازی برگزار شد، ضمن ارائه گزارش پایانی موج هشتم واحدهای PMO، در خصوص بازنگری برنامه اجرایی ۵ سال اول و تدوین برنامه اجرایی ۵ سال دوم طرح تحول بحث و تبادل نظر شد.

این نشست با تودیع دکتر یوسفیان و دکتر رستگار مدیران وقت واحدهای PMO آموزش و دانشجویی و معارفه دکتر موسوی شفائی و دکتر آزاد فلاح مدیران جدید واحدهای مذکور آغاز شد و در ادامه مقرر گردید اجرای بسته های باقیمانده از موج های قبل با اطلاع دبیرخانه طرح تحول، تداوم یابد و از مدیران و حامیان این بسته ها حمایت و پشتیبانی شود.
جلسه شماره ۶۶ کمیته راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه با موضوع بازنگری برنامه اجرایی ۵ سال اول و تدوین برنامه اجرایی ۵ سال دوم طرح تحول ادامه یافت و دکتر مینایی طرح نامه مربوط و گزارشی از فعالیت ها و اقدامات ستاد طرح را برای بررسی و تدوین برنامه اجرایی ۵ ساله دوم ارائه کرد. پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیته، مقرر شد در برنامه ۵ سال آتی، پروژه های نیمه کلان یا ابربسته هایی مانند حکمرانی، به عنوان عملکرد دانشگاه در حوزه طرح تحول محسوب شوند و حتی المقدور زیر چتر حمایتی طرح قرار گیرند.
همچنین برای انجام بازنگری و واکاوی بسته های انجام شده تاکنون و اقدامات ۴ سال گذشته، مقرر شد تیم مجری بازنگری برنامه اجرایی ۵ سال اول و تدوین برنامه اجرایی ۵ سال دوم (با مشورت دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد و واحد PMO مرکزی) پرسشنامه هایی (در حوزه دانش عملی ایجاد شده، درس آموخته های حاصل از اجرای روال ها و بسته ها، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی و...) تهیه و برای تکمیل به واحدهای PMO ارسال کند.
در بخش دیگری از این جلسه مدیران واحدهای PMO گزارشی از میزان پیشرفت بسته های موج ۸ ارائه دادند که نشان دهنده پیشرفت ۴۰ تا ۶۰ درصدی اغلب معاونت ها بود و مشکلات ناشی از بحران کووید 19 از جمله دلایل عقب ماندگی برنامه زمانی اجرای بسته ها عنوان و مقرر شد مهلت اختتام بسته ها موج هشتم تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شود.
همچنین با توجه به اینکه احتمال تداوم بحران ناشی از کووید 19 حداقل تا سال آینده وجود دارد، از واحدهای PMO در خواست شد فعالیت و اقدامات مربوط به بسته ها را تطبیق بیشتری با شرایط مذکور دهند به نحوی که در موج بعدی شاهد عقب ماندگی از برنامه زمانی اجرای بسته ها نباشیم.
در پایان این نشست نسبت به در پیش گرفتن سازوکار جاری و عملیاتی شدن نتایج بسته های موفقیت اجرا شده از سوی واحدهای PMO تأکید و مقرر شد برای اثربخشی بیشتر و نیل به اهداف طرح، این موضوع به ویژه در مورد بسته هایی که نتایج آن تا کنون اجرایی نشده اند، مورد توجه جدی قرار گیرد. همچنین قرار شد موضوعاتی همچون ماندگاری و اثر بخشی بسته های طرح و مشکلات مربوط با اجرای بسته ها به ویژه بسته های ناتمام در قالب برنامه واکاوی و بازنگری طرح بررسی و برای ایجاد وحدت رویه در انجام آن، از متدولوژی و کاربرگ های یکسان بهره گیری شود.


6 مهر 1399 / تعداد نمایش : 1032