متن کامل خبر


 
ویزیت و معاینه کلیه کارکنان پروژه کارگاهی پارک علم و فناوری دانشکده کشاورزی

خلاصه خبر: کلیه کارکنان پروژه کارگاهی پارک علم و فناوری دانشکده کشاورزی به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری کووید-19 توسط پزشک مرکز بهداشت و درمان دانشگاه ویزیت و معاینه شدند.

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری کووید-19 و در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر احتمال بیمار بودن کارگران ساختمانی پروژه کارگاهی پارک علم و فناوری دانشکده کشاورزی، طی روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریور به ویزیت و معاینه کلیه کارکنان شاغل در پروژه مذکور اقدام کرد.
بنا بر اعلام مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، کلیه کارکنان پروژه ساختمانی با حفظ فاصله فیزیکی و پرهیز از تجمع در درمانگاه ویزیت شدند. پزشک درمانگاه به اخذ شرح حال و معاینات اولیه شامل تب سنجی و پالس اکسیمتری، سمع ریه و کنترل BP افراد و همچنین آموزش به صورت فرد به فرد جهت رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از بیماری کووید-19 اقدام کرد. برای هیچ یک از ۵۷ نفر ویزیت شده مشکل حاد گزارش نشده است و برای ۷ نفر از افراد شرایط جداسازی و قرنطینه اعلام شد.
گفتنی است کارشناس بهداشت دانشگاه نیز برای بررسی به محل کارگاه ساختمانی مراجعه کرده و از محل استراحت و دیگر بخشها بازدید صورت گرفته و نکات بهداشتی یادآوری شده است.


30 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 709