متن کامل خبر


 
معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مدیریت و اقتصاد منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر محمد حسن زاده به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مدیریت و اقتصاد منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد و به استناد ماده 17 آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،پژوهشی و فناوری به سمت معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های پژوهشی و کاربردی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه موفق و مؤید باشید."
همچنين دکتر احمدی در نامه اي جداگانه از دکتر شعبان الهی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی سمت معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده مدیریت و اقتصاد تقدیر و تشكر كرد.


26 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 930