متن کامل خبر


 
مجله ECOPERSIA دانشگاه و مجله بین المللی تحقیقات حفاظت خاک و آب خواهرخوانده شدند

خلاصه خبر: فصلنامه ECOPERSIA با مجله بین المللی تحقیقات خاک و آب (IJSWCR-WASWAC) خواهر خوانده شدند.

فصلنامه کشاورزی و منابع طبیعی ECOPERSIA به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر مسئولی دکتر صابر خدابنده و سردبیری دکتر سید حمیدرضا صادقی از استادان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی با مجله بین المللی تحقیقات خاک و آب وابسته به انجمن حفاظت خاک و آب (IJSWCR-WASWAC) خواهر خوانده شدند.
مجله ECOPERSIA با ضریب تاثیر سیصد و چهار هزارم جزو مجلات زیر ده درصد ISC است و از سال 2013 تا کنون به طور مرتب منتشر شده است. این در حالی است که مجله بین المللی تحقیقات خاک و آب با ضریب تاثیر سه و هفتاد و هفت صدم و نمایه شده در پایگاه‌های معروف از جمله آی اس آی از برترین مجلات حوزه حفاظت خاک و آب در جهان است. خواهرخواندگی این دو مجله زمینه‌ساز رشد و شناخت بیش‌تر مجله ECOPERSIA شده و امید است به دریافت مقالات کیفی‌تر منجر شود.


25 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 1856