متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی شماره ۴۴ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم پزشکی

خلاصه خبر: دانشکده علوم پزشکی در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی، گزارش شماره ۴۴ از سلسله گزارش های تخصصی خود با عنوان "دیده بانی علمی کووید 19" را منتشر کرد.

چهل و چهارمین قسمت از این گزارش های علمی با عنوان " دارو درمانی بیماری کووید 19 (شماره دو)" توسط دکتر محمد جوان و دکتر محمد حسین پورغلامی از گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش به بررسی نتایج تحقیقاتی که در ماه های اخیر در مورد مهمترین کاندیدهای دارویی بیماری کووید من جمله دگزامتازون، لوپیناویر (داروی ضد HIV)، هیدروکسی کلروکین (داروی ضد مالاریا) و رمدسیویر انجام شده است، می پردازد.
همچنین یادآوری می کند اثر داروها بسته به شرایط زمینه ای، مرحله بیماری، زمان و دوز کاربرد، بسیار متقاوت است و هیچ درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد و لازم است مثل همیشه از خوددرمانی و مصرف خودسرانه دارو پرهیز نمود

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


25 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 1914