متن کامل خبر


 
در نشست کارگروه جذب نخبگان تخصصی، گزارش عملکرد اساتید وابسته ارائه شد

خلاصه خبر: در بیست و پنجمین جلسه کارگروه جذب نخبگان تخصصی که چهارم شهریورماه با حضور اعضای کارگروه برگزار شد، گزارش عملکرد اساتید وابسته ارائه شد.

در ابتدای این نشست گزارشی در خصوص عملکرد اساتید وابسته توسط دکتر بدوحی ارائه و مقرر شد با ارسال نامه ای به دانشکده ها و توضیح ضرورت بکارگیری اساتید وابسته به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور و بهره مندی از تجربیات آنان، دانشکده ها در این زمینه فعال تر عمل نمایند و به دلیل شیوع ویروس کرونا پیشنهاد همکاری مجازی با اساتید وابسته ارائه شود.
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع شیوه نامه تخصیص بسته های تشویقی برای همکاری حضوری و مجازی استادان، هنرمندان و متخصصان مدعو به منظور برگزاری سخنرانی، کارگاههای آموزشی و مشارکت در آموزش پژوهش و امور اجتماعی مطرح و مقرر شد مسئول دبیرخانه پیگیری های لازم را انجام دهد.
در بیست و پنجمین جلسه کارگروه جذب نخبگان تخصصی همچنین مقرر گردید گزارش مربوط به فعالیت بین المللی دانشکده ها که توسط دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه ارائه شده، در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.


18 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 1119