متن کامل خبر


 
آگهی مناقصه سمپاشی سراهای دانشجویی و اماکن ورزشی دانشگاه

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد انجام سمپاشی سراهای دانشجویی و اماکن ورزشی خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

بر این اساس سمپاشی ۱۸ باب از سراهای دانشجویی و اماکن ورزشی دانشگاه به متراژ ۴۲۹۹۰ متر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار می شود.
پیمانکاران فعال و دارای صلاحیت (بویژه شرکت­ های دانش بنیان) می توانند از ۱۸ تا ۳۱ شهریور ماه جاری نسبت به دریافت مدارک و ارائه آن به دانشگاه اقدام نمایند.
گفتنی است دانشگاه در رد و یا قبول پیشنهادها مختار بوده و ارائه مدارک و اسناد هیچ گونه حقی برای متقاضیان در پی نخواهد داشت.
برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیریت امور دانشجویی به شماره ۸۲۸۸۳۰۲۹ ( آقای شالینی) تماس حاصل نمایید.


17 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 765