متن کامل خبر


 
معاون پژوهشی و فناوری دانشکده هنر منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر رضا افهمی به عنوان معاون پژوهشی فناوری دانشکده هنر منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس دانشکده هنر و به استناد ماده ۱۷ آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،پژوهشی و فناوری به مدت دو سال به سمت معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشکده و دانشگاه، با تدبیر و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های پژوهشی و کاربردی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه موفق و مؤید باشید."
همچنين دکتر احمدی در نامه اي جداگانه از دکتر حسنعلی پورمند به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی سمت معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر تقدیر و تشكر كرد.


17 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 809