متن کامل خبر


 
گزارش تخصصی شماره ۴۳ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: دانشکده علوم پزشکی در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی، گزارش شماره ۴۳ از سلسله گزارش های تخصصی خود با عنوان "دیده بانی علمی کووید 19" را منتشر کرد.

چهل و سومین قسمت از این گزارش های علمی با عنوان " تأثیر فرهنگ بر رفتارهای مؤثر بر پیشگیری و کنترل کووید 19" توسط دکتر فضل الله غفرانی پور و دکتر حسن شهبازی از گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش با یادآوری این موضوع که سلامت، بیماری، روشهای کنترل و مدیریت بیماری و همه ی سیاست ها و محدودیت های اعمال شده در این راستا باید با توجه به فرهنگ هر منطقه باشد، بر در نظر گرفتن زمینه فرهنگی، باورها و ارزش های فرهنگی مردم تاکید کرد چرا که در غیر این صورت ممکن است کنترل بیماری کووید-19 موفقیت آمیز نباشد.
نویسندگان این گزارش معتقدند با توجه به تنوع فرهنگی کشور عزیزمان، نیاز است ستاد ملی مقابله با کرونا و سایر ستادها و گروهها در سطح استانی و منطقه ای و همچنین صدا و سیما از متخصصین جامعه شناسی و بخصوص متخصصین آموزش بهداشت و ارتقای سلامت که می توانند آموزش ها را متناسب با فرهنگی و باورهای منطقه ای طراحی و ارائه کنند، استفاده نمایند تا تصمیمات دقیق تر و مناسب تری در این ستادها گرفته شود.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


16 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 1846