متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر مسئول، سردبیر و اعضای هیات تحریریه مجله "روابط آفریقا آسیا"

خلاصه خبر: با حکم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر مسئول، سردبیر و اعضای هیات تحریریه دو فصلنامه "روابط آفریقا آسیا" منصوب شدند.

از سوی دکتر یعقوب فتح الهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ، دکتر عباس برومند، دکتر سید مسعود موسوی، دکتر سید عبدالامیر نبوی و دکتر محمد حسین پاپلی یزدی به ‌عنوان اعضای هیات تحریریه مجله " روابط آفریقا آسیا" منصوب شدند.
دکتر سید مسعود موسوی شفائی همچنین در احکامی جداگانه به عنوان مدیر مسئول و سردبیر مجله مذکور منصوب شد.


16 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 883