متن کامل خبر


 
دومين همايش ملي دانشجويي و اولين همايش مجازي چالشهاي آموزش زبان فرانسه برگزار شد

خلاصه خبر: دومين همايش ملي دانشجويي و اولين همايش مجازي چالشهاي آموزش زبان فرانسه یازدهم شهریور ماه برگزار شد.

به همت انجمن علمی دانشجویی زبان فرانسه دانشگاه ، دومین همایش دانشجویی آموزش زبان فرانسه که قرار بود اسفند ماه سال گذشته به صورت حضوری برگزار شود، روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به صورت مجازی و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه این همایش خانم «کلر دبویی»، وابسته فرهنگی سفارت فرانسه سخنرانی نمود.
بررسی مشکلات زبان آموزان ایرانی زبان فرانسه در کاربرد ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم،‌ روند مناظره نزد زبان آموزان فرانسه در ایران،‌ جایگاه تحلیل خطا برای بهبود بخشیدن به یادگیری ترجمه فرانسه به فارسی در ایران،‌ آموزش دانشگاهی زبان فرانسه در ایران، ابعاد فرهنگی آموزش زبان تفکری بر مشکلات آموزش دانشگاهی ترجمه، نقش تنوع در سبک یادگیری بر عملکرد زبان آموزان زبان فرانسه و بررسی تاثیرات انگیزه بر مشکلات یادگیری زبان فرانسه نزد دانشجویان از جمله موضوعات مطرح شده در این همایش بود.


15 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 763