متن کامل خبر


 
ابقاء مدیران گروههای آموزشی

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه مدیران گروه های آموزشی علوم قرآن و حدیث و ترویج و آموزش کشاورزی در سمت خود ابقا شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر کاووس روحی برندق با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه علوم قرآن و حدیث و دکتر عنایت عباسی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی در سمت خود ابقا شدند.


11 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 1196