متن کامل خبر


 
انتصاب اعضای شورای نظارت دانشکده حقوق

خلاصه خبر: رییس دانشگاه با صدور احکامی اعضای شورای نظـارت، ارزیابی و بهینه‌ سـازی عملکرد دانشکده‌ حقوق را منصوب کرد.

بر این اساس، دکتـر حوریـه حسینـی اکبـرنـژاد و دکتـر طیبـه صـاحب اعضای هیـأت علمی دانشکده حقوق به عنوان اعضای شورای نظـارت، ارزیابی و بهینه‌ سـازی عملکرد این دانشکده‌ منصوب شدند.
در احکام صادره که به امضای رییس دانشگاه رسیده،‌ آمده است: "بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده حقوق و به استناد بند ۲– ۳ مـاده ۳ آیین‌‌نـامه شورای نظـارت، ارزیابی و بهینه‌ سـازی عملکرد دانشکده‌هـا و به موجب این ابلاغ سرکارعالی به مدت دو سال به عنوان عضو حقیقی شورای مذکور در دانشکده حقوق ابقاء می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و براساس برنامه راهبردی دانشگاه در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده و انجام وظایف تعیین شده موفق و موید باشید."


10 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 520