متن کامل خبر


 
۸ عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان سرآمدان علمی کشور انتخاب شدند

خلاصه خبر: در پنجمین دوره انتخاب سرآمدان علمی کشور، دانشگاه تربیت مدرس با ۸ سرآمد علمی و کسب اعتبار علمی ۶ هزار و ۱۷۵ به عنوان دومین دانشگاه دارای سرآمدان علمی کشور در سال ۹۹ انتخاب شد.

در پنجمین دوره انتخاب سرآمدان علمی کشور که اردیبهشت ۹۹ برگزار شد، ۸ عضو هیأت علمی دانشگاه شامل؛ دکتر علی مرسلی (اعتبار علمی ۲۹۹۹)، دکتر میرفضل الله موسوی (اعتبار علمی ۲۱۵۵)، دکتر یدالله یمینی (اعتبار علمی ۳۰۸)، دکتر غلامرضا موسوی (اعتبار علمی۲۲۳)، دکتر علیرضا محجوب (اعتبار علمی ۱۷۷)، دکتر نادر علیزاده (اعتبار علمی ۱۲۴)، دکتر سیده زهرا بطحایی (اعتبار علمی ۱۱۴) و دکتر رضا حسن ساجدی (اعتبار علمی ۷۵) در فهرست ۱۰۰ سرآمد علمی کشور قرار گرفتند و با توجه به اعتبار علمی هر یک از افراد منتخب، حمایت هایی شامل پژوهانه نقدی، اعتبار خدمات آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسا دکتری به آنان تعلق گرفت.
در پنجمین دوره انتخاب سرآمدان علمی کشور، دانشگاه صنعتی شریف با ۱۳ سرآمد علمی و کسب اعتبار علمی ۹۳۳۱ رتبه نخست را در میان موسسات علمی/پژوهشی کسب کرد و دانشگاه تربیت مدرس با ۸ سرآمد علمی و کسب اعتبار علمی ۶۱۷۵ حائز رتبه دوم گردید. دانشگاه شهید بهشتی نیز با ۶ سرآمد علمی و ۱۷۸۶ اعتبار علمی در جایگاه سوم ایستاد.
گفتنی است، فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همه ساله ۱۰۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور را به عنوان سرآمد علمی انتخاب و به آنها گرنت های پژوهشی، آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسادکتری اعطا می کند. حمایت ها شامل پژوهانه نقدی: ۲۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان، گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی: ۵ تا ۱۰ میلیون تومان، حمایت جذب محقق پسا دکتری: یک تا ۳ نفر بوده که به صورت مستقیم به خود افراد پرداخت می شود. انتخاب سرآمدان علمی توسط فدراسیون و مطابق آیین نامه انجام می شود.


5 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 3142